ODVETNIK JERNEJ VELIKONJA

 

 

 

Odvetnik in ustanovitelj pisarne. Po diplomi na Pravni Fakulteti v Ljubljani leta 2005 se je zaposlil v večji odvetniški pisarni na Goriškem, kjer se je ukvarjal predvsem z gospodarskim, civilnim, delovnim in kazenskim pravom. Dlje časa je opravljal tudi funkcijo direktorja v gospodarski družbi. Objavil je več strokovnih člankov v reviji Pravna praksa. V letu 2017 je ustanovil lastno odvetniško pisarno s sedežem v Ajdovščini. Je strokovnjak za gospodarsko, civilno, delovno in kazensko pravo. Govori tekoče angleško in hrvaško, sporazumeva pa se tudi v italijanskem jeziku.

ODVETNIŠKA PRIPRAVNICA MARUŠA CEKET

 

 

 

 

Magistra prava, zaposlena v Odvetniški pisarni Velikonja kot odvetniška pripravnica. Od diplome dalje je v odvetniški pisarni v Ajdovščini opravljala delo odvetniške pripravnice, kjer se je ukvarjala predvsem z družinskim, civilnim in izvršilnim pravom. Leta 2012 je magistrirala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. V letu 2013 je opravila sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Kopru in na Okrožnem sodišču v Novi Gorici. Je strokovnjakinja za družinsko, izvršilno in zemljiškoknjižno pravo. Tekoče govori angleško in italijansko, sporazumeva pa se tudi v hrvaškem jeziku.